دسته‌بندی: زبان انگلیسی

لباس مناسب سفر(جامع و کامل)

سفر کردن مانند ورزش کردن است. هدف شما این است که از مرحله یک به مرحله دو، آن هم با بهترین روش ممکن بروید. در